Wałbrzych i jego okolice to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski obfitujący w zachwycające krajobrazy oraz ziemie pełne kopalin. Początki przemysłu na tym terenie, a zwłaszcza przemysłu wydobywczego, datuje się na 1366 rok. Niestety, od 1392 roku, czyli od śmierci żony ostatniego piastowskiego władcy – Bolka II, ziemie te przestały być utożsamiane z polskością. Dopiero ich powrót do Polski w 1945 roku otworzył nowy rozdział w historii regionu.

XVIII i XIX wiek to okres tzw. rewolucji przemysłowej, która skutkowała olbrzymią industrializacją Regionu Wałbrzyskiego. Nie zapominajmy, że pod koniec XIX działa tu ponad 25 kopalń oraz 14 większych elektrowni cieplnych. Powracający na te tereny Polacy zastali tu 12 kopalń oraz kilka zakładów energetycznych i koksowni.

Repatrianci przybywający na te tereny nie byli w najmniejszym stopniu przygotowani do przejęcia tych zakładów i wznowienia wydobycia w kopalniach. Jedyną grupą mogącą przejąć obowiązki gospodarzy tych przedsiębiorstw byli Polacy, powracający z Belgii i Francji, wcześniej zatrudnieni w tamtejszych kopalniach. Do 1949 roku całość kadry technicznej stanowili Niemcy. Wykształcenie nowych polskich kadr i pracowników stało się więc niezbędne.

Dlatego też w 1946 roku powołano w Wałbrzychu Trzyletnią Szkołę Przemysłowo-Górniczą, przemianowaną później na Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze, a rok później na Gimnazjum i Liceum Przemysłu Węglowego, w którym otwarto również Technikum Górnicze. Rozrost przemysłu wydobywczego wymusił rozwój energetyki w tym regionie, toteż w 1964 roku utworzono tu wydział energetyczny, który coraz mocniej ukierunkowywał profile kształcenia w szkole. Wtedy to powstała potoczna jej nazwa „ENERGETYK”. Szkoła w tym czasie podlegała Ministerstwu Górnictwa i Energetyki. Zasadnicze szkoły zawodowe, zarówno o profilu górniczym, jak i o profilu energetycznym, były wówczas szkołami przyzakładowymi KWK „Wałbrzych” i Zakładu Energetycznego. W szczytowym okresie, w budynku szkoły uczyło się ponad 1900 uczniów. Należy też wspomnieć, że przez 5 lat w naszej szkole kształciło się wielu uczniów z Wietnamu, którzy obecnie pracują w przemyśle wydobywczym tego kraju.

Po likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego zniknęło z rynku zapotrzebowanie na specjalistów górniczych. Przed Szkołą stanęła konieczność zmiany kierunków kształcenia. Pierwszego stycznia  1993 roku Szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych. Rozpoczęto wówczas nauczanie w tzw. liceum technicznym na profilach elektronicznym i elektryczno-energetycznym w oparciu o autorską dokumentację opracowaną przez zespół nauczycieli. W 2002 roku ZSEE przekształcono w Zespół Szkół Nr 8, w skład którego weszły: Liceum Profilowane nr 5, Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 oraz Szkoła Policealna i Szkoła Policealna dla Dorosłych. Kształcono na kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym, telekomunikacyjnym i usług pocztowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, poszerzano ofertę edukacyjną o kierunki informatyczne, teleinformatyczne i organizacji reklamy. Z dniem 1 września 2011 szkoła zyskała nową nazwę – Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. ZSP „Energetyk” jest największą szkołą zawodową w Wałbrzychu, która aktualnie kształci ponad 800 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy absolwenci szkoły, bez względu na to jak się wówczas nazywała mogą być dumni z faktu, że jako nowa klasa techniczna wpisała się na chlubnych kartach historii Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowo-Przemysłowego a tym samym całej Polski.

Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe już nie istnieje – szkoła przetrwała dzięki przystosowaniu się do wyzwań teraźniejszości i przyszłości, kształcąc młodzież na elitarnych kierunkach technicznych otwiera jej możliwości zatrudnienia zarówno w polskim, jak i światowym sektorze przemysłu i usług.

W 2016 roku przypada siedemdziesiąta rocznica istnienia szkoły o tak chlubnych tradycjach, szkoły, która nierozerwalnie wpisała się w przeszłość i koloryt Regionu Wałbrzyskiego, szkoły, która przyczynia się do ciągłego jego rozwoju – NASZEJ SZKOŁY.

24 września 2016 roku obchodzić będziemy jubileusz istnienia „ENERGETYKA” Będziemy zaszczyceni mogąc gościć wszystkich absolwentów oraz byłych nauczycieli i pracowników jako jej współtwórców. Spotkanie to będzie okazją do wspomnień z najradośniejszego okresu ludzkiego życia – młodości, młodości spędzonej również w murach Naszej Szkoły.

Ryszard Janas
Dyrektor
Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK”
w Wałbrzychu